Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

Undervisningsmateriale udarbejdet i projektet "Naturen øst for paradis":

    Skaldehøj naturaktiviteter

    Skolesøen naturaktiviteter

    Børnenes skov, plejefelter, insekthoteller

    Naturpleje ved Skaldehøjvej/Randersvej - invasiv art

    Fotoflora plantearter Skaldehøj

    Fotoflora plantearter Skolesøen