Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

Pleje af tørgræsland ved afbrænding - med gravhøje som forsøgsobjekt

    Projektperiode

1/4 2011 - 31/6 2014

    Formål

At undersøge effekten på urtevegetationen i tørgræsland af en kontrolleret vinterafbrænding af vissent løv sammenlignet med standardmetoden, dvs. slåning sensommer.

Perspektivet er, at afbrænding kan bruges i naturforvaltningen som et alternativ til afgræsning og slåning. Specielt egnet  på arealer hvor græsning ikke er muligt og sen slåningstidspunkt har ringe effekt på urtevegetationen, f.eks. på gravhøje.  

    Fokusområder

Forvaltning med hurtig vinterafbrænding

Levevilkår for fokus plantearter

Temperaturforøgelse i jorden ved afbrænding

Guide til regler vedrørende afbrænding

Fremtidig øget forvaltning af en del af Danmarks tusindvis af fredede gravhøje

    Beskrivelse af aktiviteter ses her

Der udlægges stedfaste felter med én eller flere udvalgte fokusarter på 8 gravhøje fordelt i Roskilde og Frederikssund kommuner. De fire plejes med kontrolleret afbrænding, og fire plejes med standardmetoden, dvs. slåning sensommer. I alt 14 fokusarters populationsbiologi følges. Desuden måles temperatur i jorden under afbrænding

    Opgavetype

Projekt støttet af  AVJ Naturfond. Desuden bidrager Københavns Universitet, Frederikssund Kommune, Roskilde Kommune og Hede Danmark til projektet med forskellige projektaktiviteter. Der er samarbejde med Webstech med hensyn til temperaturmåling i jorden.