Naturkonsulent Anna Bodil Hald laver floralister sammen med Hjortespring
Naturpleje Forening, så medlemmerne kan følge natureffekter af deres
indsats, bl.a. holde øje med arter, der bør fremmes og arter, som gerne må
gå tilbage.
Foto: Jørgen Andersen

Medlemmer af Hjortespring Naturpleje Forening fortæller om deres
græsningsprojekt på en aftentur.
Foto: Jørgen Andersen

Retur til opgavetyper