Forside         Opgavetyper          Profiler        Opgaver       Artikler         Kontakt      Links

                                                Opgavetyper                                                    

 

Planlægningsopgaver - Vi laver planer for naturplejen på enge ud fra biologiske og miljømæssige vurderinger. Ved planer for større engarealer i ådale kan vi tage kontakt med lodsejere og udarbejde en fælles plan for området. Ud fra den formulerede målsætning vil vi sammen med lodsejerne vælge den bedste løsning. 

 

Forundersøgelser - Vi giver bud på hvor det bedst kan betale sig at gøre en indsats

 

Forslag til drift på engarealer - Vi udarbejder forslag til drift ud fra ønsker til arealets botaniske og landbrugsmæssige forhold. Vi inddrager indikatorarter, for henholdsvis arter,der ønskes fremmet eller hæmmet. Vi vurderer muligheder for landbrugsproduktion på arealet.

 

Naturplaner - Vi udarbejder naturplaner med temaer eller som totalplaner, men altid baseret på biologiske registreringer. Vi stiler mod at understøtte naturens dynamik fremfor dyre beplantningsplaner.

Overvågning og databearbejdning - Vi analyserer permanente felter, udfører inventering, optæller planter etc. Vi analyserer foreliggende data.

Formidlingsopgaver - Vi udarbejder pjecer, plancher mm. holder oplæg for forskellige målgrupper, guider ture til engen for interesserede lodsejere og grupper. Se fotos.

 

Udredningsopgaver - Vi udfører alle former for udredningsopgaver vedrørende natur og landbrug.

 

Vi udfører kun opgaver til gavn for naturen - om hensyn til Danmarks natur i samarbejde med landbruget se her

 

Referencer