Forside       Opgavetyper       Profiler       Opgaver       Artikler          Kontakt       Links

                 Vore profiler             

 

Natur & Landbrug er etableret som et anpartsselskab i 2004 af Anna Bodil Hald og Lisbeth Nielsen. Vi har begge forsknings- og projekterfaring vedrørende naturpleje og restaurering på ferske enge, herunder hvorledes driftsstrategier har påvirket den botaniske udvikling på enge af forskellig karakter. Vi har erfaring med formidling gennem artikler, foredrag, undervisning på forskellige niveauer, ture i felten samt gennem poster-udstilling og pjecer. Vi har international faglig erfaring gennem indlæg på konferencer.

Anna Bodil Hald har specielt arbejdet med kvantitative vegetationsanalyser inkl. inventering, populationsdynamik, bestemmelse af frøbank, dyrkningsforsøg med vilde planter i kar, jordbundskemiske og hydrologiske analyser. Hun har stor erfaring fra diverse projekter med fokus på planteøkologi og plantesamfund inden for en vifte af habitater (ferske enge, våde enge, strandeng, vejkant, mark i omdrift, hegn og vandløbsbræmmer, økologisk og konventionelt landbrug, bynatur). Hun har stor erfaring med §3 registrering og fra diverse projekter. Anna Bodil Hald har i 2011 haft 2½ måneds ophold i AVJ Fondes gæstebolig i Imperia, Italien.
Lisbeth Nielsen har specielt arbejdet med miljøvenlige driftsstrategier af vedvarende græsarealer på humusjord. Metoderne har omfattet kvantitativ bestemmelse af udviklingen i afgrødesammensætningen over år og sæson, foderkvalitet af forskellige plantearter på enge, samt måling af primær produktion, næringsstoffjernelse og foderkvalitet på enge af forskellig typer i relation til fugtighed og jordbund. Har desuden beskæftiget sig med økologiske driftsformer. Har ligeledes erfaring med §3 registrering og har arbejdet med dokumentationscirkler fra forskellige vegetationstyper.