Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

Artikler:

     Udbytte af græs på engarealer med forskellig pleje. Oversigt over Landsforsøgene 2010 (pdf)

     Comparison of NIR, NDF and ivos assay for rapid determination of the biochemical methane potential of meadow grasses (pdf)

     Rapid assessment of mineral concentration in meadow grasses by near infrared reflectance spectroscopy (pdf)

     Drift og pleje af enggræs. I Evalueringsrapport Marginale Jorder och Odlingssystem. BioM. s. 11-25. 2012

     Næringsstofbalans och Miljö i Enggræs. Försåok med K-Gödsling. I Evalueringsrapport Marginale Jorder och Odlingssystem.
      BioM. s. 35-42. 2012

      Alternative afgrøder - græs på engarealer. Oversigt over Landsforsøgene 2012 (pdf)

 

Poster og handout:

     Poster til infodage om BioM august 2011: Drift påvirker vegetation og arealernes bæreevne (pdf)

     Poster til konference "Science for the environment" Aarhus Universitet, oktober 2011:
      Land use on humic soils - different outcomes

     Poster til slutkonference i BioM, november 2012: Planter og vandstand på engflader i BioM

 

Forprojekt og andre informationer:

     Biomasseproduktion baseret på biomasse fra engarealer, Nørreådalen - Fase 1, 2008 (pdf)

     Se øvrige informationer på AgroTech's hjemmeside om BIoM projektet med vedtægter for leverandørforening m.v.