Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

   

Dynamoprojektet - grønt regnskab

I et grønt regnskab for en landbrugsbedrift inddrages primært

  •  gødningsforbrug

  • pesticidforbrug

  • energi

  • vand

Der er i strategien for grønne regnskaber lagt op til, at inddrage andre værdier, f.eks:

  • bedriftens natur

I dynamoprojektet gives eksempler på, hvordan naturindhold kan beskrives, og hvordan landmanden kan følge med i virkningen af en given plejeindsats eller hensynsfuld markdrift, f.eks.: