Forside      Opgavetyper        Profiler        Opgaver      Artikler         Kontakt

   

Dynamoprojektet – Særligt følsomme landbrugs områder

Målet er:

  • at fremme en hensigtsmæssig pleje af og produktion fra SFL-områderne, således at brugerne sikres et økonomisk udbytte 

  • at fremme en natur- og miljømæssig bæredygtig udnyttelse af engområderne

  • at udvikle og demonstrere virkemidler, der kan understøtte lokale løsninger, og som sikrer at SFL-områderne udnyttes/udvikles til gavn for alle interessepartnere på kort og langt sigt

Dynamoprojektet udføres i Viborg amt, hvor der er udpeget 85.000 ha som SFL-områder, fortrinsvis ådale og kystområder. I projektet er der forskellige tilgange til problemstillingen, og blandt andet inddrages elementer som: