Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

   

Dynamoprojektet – Naturplaner

Målet er:

  • At naturplanen bruges til at målrette naturbeskyttelsen og til at øge herlighedsværdierne både på den enkelte bedrift og i lokalområdet

  • At naturplanen udarbejdes, således at der kan følges op på at højt prioriterede tiltag bliver udført

  • At naturplanen kan bruges aktivt som dokumentation overfor omverdenen i form af myndigheder, presse og den brede offentlighed (miljøgodkendelser og image)

Dynamoprojektet udføres i Viborg amt, hvor landbruget forvalter ca. 2/3 af kulturlandskabet i form af marker, overdrev, enge, moser, skov m.m.

I projektet er der forskellige tilgange til udførelsen af naturplanerne:

  • Naturplaner for enkeltbedrifter med inddragelse af forskellige bedriftstyper

  • Kollektive naturplaner

          Naturplan for Sønder Lem Vig (pdf)