Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

 

Net-publikationer vedrørende græsningsselskab med forskellige græsningsdyr:

 

   Udvikling af engens vegetation ved forskellige driftsstrategier (pdf)

 

   Næringsstofomsætning på humusjord med højt kvælstofniveau (pdf)

 

   Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr (pdf)

 

 

Trykte publikationer i tilknytning til projektet:

 

   Græsningsselskaber – et aktiv for udvikling i landdistrikter. Familielandbruget Gl Viborg Amt, 2005 nr. 3, s.12-13 (pdf)

 

   Græsningsselskaber kan sikre effektiv drift af engarealer. LandbrugsAvisen 17. februar 2006, s. 24 (pdf)