Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

Naturgenopretning af vældengene langs Lilleåen, Hinnerup

Projektperiode

15/5 2008 - 30/4 2010

Formål

 

At dokumentere effekten på naturen og på græsningsplejen af at retablere grøfter i forsumpede områder inden for græsningsområder, der plejes af Lilleådalens Græsningslaug

At gennemføre offentlige ture og udarbejde informationsmateriale for at øge kendskabet til græsningslaug som naturplejekoncept

At øge medlemmernes naturkendskab ved at de deltager i moniteringer på engene

At fremme etablering af kreatur-/vandrerovergange, så hele området kan afgræsses og adgangen for mennesker og dyr i området forbedres

Fokusområder

  • At belyse hvordan ådale med forsumpede områder, der skyldes skader på det hydrologiske system, kan få forbedret mulighed for pleje ved afgræsning via en overfladisk grøftning

  • At belyse udvikling i naturtilstand i de forsumpede områder efter den overfladiske grøftning

Beskrivelse af aktiviteter ses her

Der udarbejdes presseomtale om projektet med henblik på at fremme interessen for græsningsselskaber og naturpleje. Naturmoniteringer udføres ud fra DMU moniterings system (faglig rapport nr. 599, 2007) og beregning af naturtilstand ved brug af simple indikatorer. Der afholdes offentlige ture med information om aktiviteter og moniteringsmetoder med henblik på at gøre naturplejen mere konkret for både græsningslaugets medlemmer og andre med interesse for naturpleje.

 

Partnerskabs - græsningsprojekt

Partnerskabsprojektet er støttet af Skov- og Naturstyrelsen og med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftsliv. I partnerskabsprojektet deltager Lilleådalens Græsningslaug, Favrskov Kommune, DN Favrskov, en dyreholdet og en lodsejer. Partnerskabsprojektet har naturkonsulent Anna Bodil Hald, som konsulent. Århus-Hadsten Landboforening deltager med konsulenttimer om pasning af dyrene.