Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

Naturaktive borgere får naturhandleplaner

– faglig styrkelse af frivillige kogræsserforeninger

Projektperiode

1/3 2015 – 31/12 2017

Formål

At øge folkelig forståelse og ansvarlighed for biologisk mangfoldighed ved fagligt at styrke frivillige græsningsforeninger med kvæg – såkaldte kogræsserforeninger.

Der kan også være foreninger med får.

Fokusområder

        Øge naturkvalitet i folde, der plejes af frivillige kogræsserforeninger

        Flere frivillige bidrager til naturplejen – også i landdistrikterne

        Kvalitetskød fra egne naturplejedyr

        Samarbejde med dyreholdere

Beskrivelse af aktiviteter ses her

Kogræsserforeninger opspores og kontaktes.

Blandt de positive foreninger udvælges projekt cases. Disse cases ønskes fordelt i landet.

Naturregistreringer hos udvalgte foreninger i samarbejde med medlemmer.

Udarbejdelse af simpel naturhandleplan til foreninger med fokus på plus og minus arter

Guidede ture med fokus på god naturpleje i folde

Oplæg om det at være frivillig kogræsser i samarbejde med ildsjæle, der gerne vil etablere nye    foreninger

Kontakt til dyreholdere, der har egnede dyr til naturpleje i foreninger med frivillige

Opgavetype

Projektet er støttet af 15. Juni Fonden og Aage V. Jensen Naturfond.

Projektet bakkes op af Danmarks Naturfredningsforening.