Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver       Artikler         Kontakt

Hedepleje - betydning af indlæring for kreaturernes græsningsadfærd

Projektperiode

12/4 2006 – 31/3 2007

Formål

At forbedre naturpleje og landbrugsproduktion på hedearealer, der plejes med græssende kvæg 

  • At demonstrere mulighed for hedepleje med ungdyr fra kødkvælg og malkekvæg og betydningen af at dyrene er ledsaget af ældre dyr med græsningserfaring fra arealerne

  • At fremme motivation til græsningssamarbejde mellem lodsejere med hedearealer og landmænd med egnede dyr

  • At forbedre natursamarbejdet ved at visualisere landbrugsmæssige og naturmæssige hensyn

 

Fokusområder

 

Oplæring fra ældre dyr med hensyn til græsningsadfærd og valg af foderplanter fra botanisk alsidige græsningsarealer

Betydning af at kunne hente foder fra f.eks. at træer og buske i tørre sommerperioder.

Betydning af græsningspleje for udbredelse af de forskellige plantearter, foryngelse af lyng m.v.

 

 

Beskrivelse af aktiviteter ses her

De græssende dyr vejes, således at man kan få information om deres tilvækst under græsningen. Der udarbejdes beskrivelse af plantebestanden og hvilke arter, der afgræsses. Foderkvalitet af udvalgte arter undersøges og sammenholdes med viden fra andre projekter med hede afgræsning.  Der afholdes rundvisninger og informationsmøder i løbet af projektperioden. Der udarbejdes informationsmateriale og artikler om projektet

Græsningsselskabs type

Arealer fra 6 lodsejere græsses af kvæg fra tre besætninger. Der er oprettet CHR numre for de folde, der afgræsses af dyr fra mere end én besætning. Nordjyllands Amt har stået for indhegning m.v.