Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

Plejeplan for Hemmed Kær baseret på botaniske moniteringer

Botaniske registreringer, forvaltningsplan og opfølgning på plejen

 

Maj 2009 - Oktober 2011

    Formål

At udarbejde en forvaltningsplan for Hemmed Kær, der skal sikre optimal forvaltning af de botanisk bedste områder. 

At deltage i formidling af grundlaget og principperne i denne plan til andre ved møder og ture i kæret.

    Fokusområder

 

Områdeopdeling med henblik på karakteristik af områderne ud fra vegetationen ved projektets start.

At udarbejde en simpel forvaltningsplan, der

1. Udpeger arter, der skal fremmes og arter, der skal hæmmes eller helt udryddes

2. Anvise hvordan målene nås

At etablere dokumentationscirkler, hvor udviklingen kan følges inkl. områder med leverurt.

At følge op på og evt. justere forvaltningsplan

    Beskrivelse af aktiviteter

Floraregistrering i foldene i 2009

Udarbejde forvaltningsplan i 2009

Vurdere plejeeffekt sensommer 2011

Deltage i en offentlig tur til området og holde oplæg på afsluttende seminar.

    Opgavetype

Projekt er støttet af Direktoratet for FødevareErhverv og udføres for Videnscentret for Landbrug