Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver       Artikler         Kontakt

Naturpleje ved holistisk afgræsning i Vejle Ådal

– effekter på biodiversitet og leveforhold for jagtbart vildt

 

Projektperiode

2016 - 2020

Formål

 

At vurdere natureffekter af holistisk afgræsning under danske forhold. Det vurderes om der over en kort årrække kan ses en positiv udvikling i botanisk naturkvalitet samt en vurdering af, om der opnås bedre forhold for andre organismer, f.eks. i form af udvalgte insektarter.

 

Fokusområder

Der udarbejdes dokumentation for effekt af

  • Standard*) holistisk afgræsning på tør græsmark/overdrev
  • Standard holistisk afgræsning på våd græsmark/eng
  • Holistisk afgræsning med særlige hensyn til planternes blomstring og frøsætning
  • Holistisk afgræsning med særlige hensyn til fugle fauna    
* Ved standard holistisk afgræsning flyttes dyrene dagligt til nyt areal, og de vender først tilbage til arealet efter nogle ugers græsningspause-

 

 

Beskrivelse af aktiviteter ses her

Ud fra naturhandleplan og græsningsplan udføres basis floraregistring i 2016. Det planlægges, hvor holistisk afgræsning skal udføres som henholdsvis standard holistisk afgræsning, og hvor det skal tilpasses særlige hensyn til plantearter og fauna. Der følges op med målinger på faste moniteringspunkter.

Projektet støttes af 15. Juni Fonden. Vejle Kommune betaler en andel af projektets omkostninger.

 

Opgaven er en del af et samarbejdsprojekt, der ledes af Vejle Kommune.Desuden deltager økologisk dyreholder Michael Kjerkegaard, Økologisk Landsforening, Haraldskær Jagtklub, Natur & Landbrug ApS.