Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

Jersey Græskalv

Projektperiode

10/5 2008 - 30/6 2010

Formål

 

At demonstrere hvordan Jersey tyrekalve opdrættet med Jersey køer efter ammetante-metode kan indgå i naturpleje på ekstensive arealer.

Målet er at opnå et nyt kvalitetskødprodukt af Jersey tyrekalve. Det forventes at kalve opfodret på mælk og græs giver et sundt produkt.

Fokusområder

At udarbejde informationsmateriale om

  • Kobling af kalve og ammetanter

  • Om kalve og køer på græs, herunder foderkvalitet, dyrenes tilvækst og trivsel, samt beregning af dækningsbidrag

  • Fokuseret naturpleje tilpasset lokalitet

  • Effekt af plejestrategier i demonstrationsfelter

 

 

 

Beskrivelse af aktiviteter ses her

Det forventes at dyreholdet kan indgå i pleje af offentlige arealer. Der sammenlignes forskellige plejestrategier, dels strategier uden dyr med slåning af græsarealet, med eller uden fjernelse af biomassen, dels strategier hvor der afgræsses, herunder kombinationer med slæt eller afpudsninger.

Økologisk informationsprojekt

Relevant for økologiske landmænd, græsningsselskaber, gourmetrestauranter og andre med interesse i kalvekød fra naturarealer.

 

Projektet er et samarbejdsprojekt udformet af Økologisk Landsforening, med deltagelse af forskellige aktører, som mælke- og kalveproducenter, Friland A/S, Dansk Landbrugsrådgivning, Natlan, kokke og kommunale medarbejdere fra Århus.