Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

Grønt regnskab med inddragelse af naturværdier

Projektperiode

1/4 2005 – 31/3 2007

Formål

At demonstrere grønt regnskab for forskellige bedriftstyper

  • At demonstrere muligheder for at inddrage naturværdier i et grønt regnskab

  • At anskueliggøre muligheder for at prioritere indsats for natur og miljø

  • At beskrive driftsstrategier til gavn for botanisk naturkvalitet på vedvarende græs, markkanter, jorddiger m.v.

 

Fokusområder

 

Der udarbejdes en oversigt over potentielle naturarealer på bedriften ud fra kortmateriale

Der prioriteres mellem arealer med behov for driftshensyn

Ud fra botanisk karakteristik af udvalgte arealer vælges plusarter og minusarter, som landmanden kan holde øje med, og vurdere om driftshensyn har den ønskede effekt.

Mulighed for at genoprette botanisk kvalitet på engarealer vurderes ud fra indikatorsystem og nærhed til frøkilder

 

Beskrivelse af aktiviteter ses her

Der udføres botaniske moniteringer, og næringsstofbelastning af arealerne vurderes ud fra plantebestand. Der gives forslag til driftsmæssige hensyn. Der afholdes rundvisninger og informationsmøder i løbet af projektperioden. Der udarbejdes informationsmateriale, pjece og artikler om projektet

Bedriftstyper

Besætninger med henholdsvis konventionel og økologisk kødkvæg samt planteavl, konventionel mælkekvæg, planteavl og kyllingeproduktion.