Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

 

Overordnet:

    Beskrivelse af Rødding Sø projektet, 2005 (pdf)

 

Net-publikationer vedrørende MVJ-projekt ved Rødding Sø:

 

    MVJ strategi for naturgenopretning under næringsrige forhold, 2006 (pdf)

 

   Rødding Sø - test af naturbegrænsning på næringsstofbelastede enge, 2006 (pdf)

   

    Ny natur - plads til forskellige plantearter ved lysåbne forhold, 2008 (pdf)

 

    Effekt af den tidligere drift på græsarealer - etablering af ny og naturvenlig drift, 2008(pdf)

 

    Fosfor i lavbundsjord ved nyt søområde, 2008 (pdf)