Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

Naturplan for Pumpelaget Kolindsund

Projektperiode

1/9 2004 - 31/8 2006

Formål

 

At forbedre naturkvaliteten på arealer med højt naturpotentiale og arealer med dårligt landbrugsudbytte på udvalgte bedrifter i et stort afvandet område

Fokusområder

  • Naturplanerne udarbejdes med fokus på eksisterende natur, dvs. de arealer der for nuværende ikke er i omdrift og vandløbsnære arealer 

  • Desuden arealer, der dyrkes uden at have et landbrugsmæssigt økonomisk fornuftigt udbytte 

  • Der udarbejdes en vurdering af naturhensyn for forskellige naturtyper i det inddæmmede område

  • Udveksling af erfaringer med naturplaner gennem medlemsskab i et pumpelag

 

Den overordnede naturplan og eksempel på bedriftsplan ses her (DFFE)

 

Der udarbejdes naturplaner for udvalgte bedrifter, der er placeret i tre forskellige områder i sundet. Der afholdes demonstrationsdage og udarbejdes en folder for udvalgte naturtyper med beskrivelse af særlige hensyn og naturfremmende aktiviteter. Der opsættes informationsstandere. Desuden skrives artikler om projektet og der afholdes en temadag, når naturplanerne er udarbejdet. Temadagen er primært for pumpelagets medlemmer, men også andre interesserede kan deltage.

Bedriftstyper og antal naturplaner i projektet

Der deltager 10 bedrifter, som har fra 15 til 220 ha beliggende i området tilknyttet Kolindsund Pumpelag. Bedrifterne er primært planteavls- og svinebedrifter.