Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

Naturpleje som professionel driftsgren

Projektperiode

1/1 2011 - 31/12 2012

Formål

 

At udvikle naturpleje som en professionel og helhedsorienteret driftsgren, der er økonomisk rentabel.

Der leveres to produkter: Naturpleje og kød

Fokusområder

 

Der udarbejdes

  • Plejestrategier for naturen på arealer uden for omdriften, ud fra registrering af naturens tilstand

  • Natur dokumentationsmetoder for landmænd, der vil lave professionel naturpleje, med udgangspunkt i konkrete arealer

  • Løsningsforslag for naturpleje med tyrekalve fra malkekvægholdet i naturplejen

·        

 

 

 

 

Beskrivelse af aktiviteter ses her

Naturplejen udføres af kødkvæg og ungdyr fra malkekvæg. Detailundersøgelser af tyrekalve fra SDM, hvor to tyrekalve kobles med en ammetante (udsætterko). Bedriftsmoniteringer og udarbejdelse af forslag til plejestrategi for naturarealer på en række bedrifter med forskellige kvægracer og forskellig naturgrundlag Udarbejde metoder til dokumentation og selvkontrol af naturplejeeffekt

Projektet støttes af kvægafgiftsfonden

Der indgår både økologiske og konventionelle landmænd

 

Opgaven er en del af et samarbejdsprojekt, der ledes af Videncentret for Landbrug, Kvæg.

Der er desuden deltagere fra Økologisk Landsforening, Aarhus Universitet og Agrotech.