Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver       Artikler         Kontakt

 

   Effekt af dyreholdets afgræsning

       Vurdering af  naturpleje med dyr fra malkekvægbesætning på forskellige arealtyper i 2015

 

 Tilbud om pleje:   

      Højvang Økologi tilbyder pleje af naturarealer ud fra plejemål og med rolige dyr