Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

Øget opsamling af næringsstoffer på næringsrig humusjord

– umiddelbar miljøforbedring og højere naturpotentiale på sigt  

Projektperiode

1/5 2006 - 31/5 2008

Formål

 

Demonstration af en potentiel ny MVJ ordning, der har til formål at opsamle ekstra næringsstoffer fra humusjorde, der er rige på plantetilgængeligt N og P, men som har et forholdsmæssigt underskud på K. Denne ordning vil være relevant, når man går fra en relativ intensiv drift til en ekstensiv drift med mere fokus på miljø og natur.

Fokusområder

  • At  reducere udvaskningen af N til vandmiljøet ved at tilføre det på arealerne begrænsende næringsstof, kalium, i nogle år og med slæt høste både mere N og P fra området end muligt uden tilførsel af kalium.

  • At formidle, hvorledes fjernelse af næringsstoffer fra et lavbundsområde er en vigtig indledende fase, hvor der på længere sigt ønskes flere engarter.

  • At kvantificere grunddata til vurdering af økonomien i ordningen.

 

Beskrivelse af aktiviteter ses her:

Det demonstreres, hvordan man med tilførsel af kaliumvinasse til næringsrig humusjord med højt indhold af N og P kan opsamle disse næringsstoffer med slæt gennem en årrække. Der arbejdes med engparceller med kendt forhistorie, hvor tilførsel af kaliumgødning har været udført gennem flere år. Desuden etableres i 2006 nye felter på arealer uden gødningstilførsel fra 1990, hvor der nu tilføres kaliumgødning og tages slæt. Der bliver således både mulighed for at demonstrere en langtidseffekt af at tilføre kalium og en indledende effekt. Der vil være fremvisning af projektet, og resultaterne beskrives i artikler og på hjemmesiden.

Arealtyper i projektet

Projektet fokuserer på indlands lavbundsjorde. Demonstrationsfelterne er beliggende på engarealer under Fussingø Statsskovdistrikt. Arealerne drives økologisk.