Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

Orø Forklædet

- naturperle med mygblomst og grønbroget tudse (fløjtetudse) skal reddes

    Projektperiode

7/6-2012 – 15/10-2013

    Formål

Planlægning for afgræsning af ca. 20 ha habitat natur på Forklædet på Orø - herunder sikre de hydrologiske forudsætninger opfyldt.

Planlægning af afgræsningsstrategi på flere sammenhængende strandengsmatrikler med henblik på naturforbedringer for rigkær, mygblomst og grønbroget tudse.

 

    Fokusområder

Planlægge for afgræsning: Gennemgang med lodsejere inkl. mulighed for at inddrage højbund. Hegns linjeføring, fangfold og vandforsyning. Etablere fællesskab for afgræsning og plan for græsningsstrategi

Hydrologiske forhold tilpasset afgræsning: Lokalisere kilder og anden vandtilførsel, forsumpede områder og vandafledning. Kortlægge gamle primær grøfter. Evt. søge myndighed om tilladelse til vedligehold af grøfter.

Græsningsstrategi for mygblomst og rigkær: Lokalisere mygblomst og rigkær samt vurdere mulig grøftning uden skade på mygblomst. Plejeplan og plejestrategi for området.

Grønbroget tudse: Vurdere tiltag for grønbroget tudse i projektområdet

Offentlig information: Vidensdeling om naturen med naboer, Orø borgere, frivillig borgergrupper.

    Beskrivelse af aktiviteter ses her

 

  Opgavetype

Projektet er støttet af Det Europæiske Fælleskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 

Projektet gennemføres i samarbejde med Holbæk Kommune.