Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

Floraprojekt - Randers Naturpleje- og Kogræsserforening

Botaniske registreringer, forvaltningsplan og opfølgning på plejen

    Projektperiode

Maj 2010 - Oktober 2011

    Formål

Gennem registrering, forvaltningsplan og offentlige ture at medvirke til at foreningens medlemmer, borgere og politikere opdager kreaturafgræsningens betydning for floraens udbredelse og mangfoldighed

At udføre floraregistreringen på foreningens folde: Foldene ved Toldbogade og orkideengen ved Fladbro, i samarbejde med Randers Naturpleje og Kogræsserforening, så medlemmerne lærer mere om plantearterne, deres økologi og forvaltning

    Fokusområder

 

Floraregistreringer i samarbejde med foreningens medlemmer

Hjælpe medlemmerne til at se forskel på god og dårlig natur bl.a. gennem ture

At udarbejde simple forvaltningsplaner, der

1. Udpeger arter, der skal fremmes og arter, der skal hæmmes eller helt udryddes

2. Anvise hvordan målene nås

At følge op og evt. justere forvaltningsplan

    Beskrivelse af aktiviteter ses her

Floraregistrering i foldene i 2010

Udarbejde forvaltningsplan i 2010

Vurdere omfanget af gennemført pleje efter sæsonen 2010

Gennemføre to offentlige naturture til Orkideengen.

Vurdere omfanget af gennemført pleje ved sæsonafslutning 2011

    Opgavetype

Projekt støttet af Lag-Randers og Randers Kommune og udføres for Randers Naturpleje- og Kogræsserforening