Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

Pleje af førnbelastede rigkær med afbrænding:

Dokumentation af et nyt redskab til naturpleje

Projektperiode

1/7 2015 – 31/12 2018

Formål

At dokumentere om forårsafbrænding af vissent plantemateriale (førn) i rigkær, der af forskellige årsager ikke lever op til en god naturtilstand, er et velegnet værktøj til naturpleje af disse områder.

Fokusområder

      Forvaltning med vinterafbrænding af rigkær med massiv forekomst af butblomstret siv og af kær-star. At udarbejde guide til regler vedrørende afbrænding som naturpleje.

 

       Foto: Niels Johansson

F

Projektbeskrivelse

Beskrivelse af aktiviteter

Der udlægges stedfaste felter i rigkær med butblomstret siv i Lejre - og Mariagerfjord Kommune. Der foretages før-registrering i felterne i sommeren 2015. Felterne afbrændes vinter/forår 2016 og følgende år. Effekten på rigkærsvegetation følges. Der udlægges også felter i kær-star domineret vegetation til afbrænding, men med mere ekstensiv botanisk registrering.

Opgavetype

Projektet er støtte af 15. Juni Fonden og Aage V. Jensen Naturfond. Desuden bidrager Lejre Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rudersdal Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland.

Projektet udføres i samarbejde med Københavns Universitet, Skovskolen.

Projektet er beskrevet på www.naturdok.dk .