Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

Smag på Landskabet

Projektperiode

1/1 2013 - 31/12 2014

Formål

 

At udvikle et koncept for naturpleje, som dækker hele kæden fra plejen af naturarealerne til afsætningen af det kød, der produceres på disse arealer.

Fokusområder

 

Der udarbejdes

  • Plejeplaner for naturarealer hvor dyrene afgræsser

  • Registreringer vedr. naturplejeeffekt.

  • Forslag til særlige ansvarsarter

  • Bidrag til arbejde med at mindske barrierer for at landmanden indgår i naturplejen
  • Bidrag til et koncept for afsætning af naturplejekød baseret på en troværdig relation mellem natureffekt og kødkvalitet, med en markesføring hvor produktet dokumenteres for forbrugeren

·        

Beskrivelse af aktiviteter ses her

 

Projektet støttes af fødevareministeriet og EU, Kvægafgiftsfonden, Region Midtjylland og kommunerne Ringkøbing-Skjern, Skive, Holstebro og Randers

 

 

Opgaven er en del af et samarbejdsprojekt, der ledes af Videncentret for Landbrug, Kvæg.

Desuden deltager kommunerne Holstebro, Skive, Randers og Ringkøbing-Skjern, Videncentret for Fødevareudvikling, AgroTech, Natur & Landbrug ApS, Aarhus Universitet, Udviklingscenter for husdyr på friland samt lokale landmænd, slagtere og restauratører fra de fire kommuner.