Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

Vejkantforskønnelse i Furesø Kommune

Projektperiode

1/9 2008 - 31/12 2008

Formål

 

Gennem ændret vejkantpleje, således at den årlige slåning udføres tidligt, stiles mod at fremme biologisk mangfoldighed i vejkanterne til gavn for overdrevsarter.

At fremme vejkanternes funktion som natursammenhæng for tør græslands natur.

At samle datagrundlag for vejkantstrækninger, hvor en ændret plejepraksis kan være til gavn for naturen.

At give input, der kan anvendes ved information til borgerne om ændret vejkantpleje.

Fokusområder

  • At hjælpe lokale græsrødder med at sammenstille deres viden om den lokale natur til gavn for en bedre forvaltning.

 

 

 

 

 

      På billedet ses en tidligt slået vejkant i blomst - foto fra 12. august 2007.

Beskrivelse af aktiviteter ses her

 

 

Projektets gennemførelse

Rapporten er støttet økonomisk af Furesø Kommunes Miljøinitiativpulje, men er ikke udtryk for kommunens synspunkter og vurdering. Projektet er gennemført af frivilligt arbejde fra Værløse Naturgruppe med faglig støtte fra Natlan.dk