Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

    Notat om projektets forløb i 2012

       Vildtforvaltning i forbindelse med biomassehøst i ådal

    Nyt i 2013

       Detektion af vildt med drone ved biomassehøst i ådal

   Poster til biodiversitetskonference januar 2015:

       Sikring af levesteder på engarealer med biomassehøst i kombination med vildthensyn

   Artikel til effektivt landbrug 28. marts 2015:

       Flere og flere rådyr bliver ofre ved græsslæt (pdf)

   Film på YouTube marts 2015:

         Sporing af rådyr med termofølsomt kamera på drone (pdf)

    Slutrapport oktober 2015:

       Vildtforvaltning i forbindelse med biomassehøst i ådale

        - bedre forhold for vildtet og færre påkørsler