Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

 

Eksempler på infomateriale:

   Lilleådalens græsningslaug - Naturpleje med kød på!

    Deltidslandmænd som naturplejere - Vinderslev og Mausing Møllebæk græsningsselskab (pdf, 4MB)

    Mindre naturplejeforeninger - beskrevet i pjecen "Vil du gerne pleje natur" (pdf, 9MB)

   Beskyttede ferske enge: Vegetation, påvirkninger, pleje og naturplanlægning. Skov- og Naturstyrelsen, rapport, 87 pp. (pdf, 15 MB)

    Fleksibel markkantforvaltning i økologisk kvægbrug

    Københavnerne vil have "vild" natur       (P1 natursyn 2/12-2011)

    NatLan ApS på madfestival