Forside         Opgavetyper          Profiler         Opgaver       Artikler         Kontakt      Links

 

Populærvidenskabelige foredrag og oplæg 

ved naturkonsulent Anna Bodil Hald

Emne

År

Oplæg

Sted

grøftekanter 2013

Pleje af vejkanter – rig flora.

Oplæg for DN Guldborgsund, DN Lolland og DN Vordingborg. 30. april. Lolland.
naturpleje 2013 Pleje af langt græs. Københavns Kommune temadag: Mere og bedre langt græs. København, 7. marts.
bynatur 2013

Naturkvalitet i byrummet – baseret på projekt LiNaBy .

14. januar DM Seniorklub. København.
naturpleje 2012

DN naturplejeaktiviteter i Region Sjælland.

DN Landsdelstræf 17. nov. Ringsted Kongrescenter.
bynatur 2012 Hvordan man kan måle om byens natur er god eller dårlig – og hvordan kan den forbedres. DN Ballerup Årsmøde 6. november.
bynatur 2012 Naturkvalitet i Bynatur. Arts- og Strukturkvaliteter. Analyser fra Projekt LiNaBy. Minikursus i vurdering af naturværdi.  DN Byens Natur netværket og DN Roskilde. 7. oktober
bynatur 2012 Quality of Urban Nature – Based on analysis of flora in project LiNaBy. LIFE Master Course Biodiversity in Urban Nature. KU-LIFE 6 sept. 2012.
bynatur 2012 Urban Nature Quality Index – Based on Structure elements. LIFE Master Course Urban Ecosystems. KU-LIFE 19 sept. 2012.
bynatur 2011 Københavnerne vil have "vild" natur
Natursyn 02. december 2011 kl. 11:18 på P1(http://www.dr.dk/P1/Natursyn/Udsendelser/2011/12/01145718.htm)
eng 2011 Hydrologi i terrestriske vådbundsnatur i lyset af vand- og naturplaner Dansk Botanisk Forening. Fynskredsen. Syddansk Universitet, Odense, 17. nov. 2011
naturpleje 2011 Mere og bedre natur på golfbaner – Forudsætninger. Danske Green Keepers årsmødekursus, Slette Strand 9. nov. 2011.
naturpleje 2011 Mere og bedre natur på golfbaner – hvordan opnår vi det? Danske Green Keepers årsmødekursus, Slette Strand 9. nov. 2011.
naturpleje 2011 Plejeplaner - hvordan kan de bruges? Belyst ud fra konkrete planer. Seminar: Hvordan lykkes naturpleje med græssende dyr i praksis? LandboMidtØst, Søften, Hinnerup.27. oktober 2011.
naturpleje 2011 Naturpleje - behov og nyt forsøg med afbrænding 11. oktober. DN Frederikssund. Jægerspris
bynatur 2011 Naturkvalitet i byrummet - LiNaBy 24. marts. SYS-frokostseminar
naturpleje 2011 Høslæt - hvorfor og hvornår? DN Fredensborg - Høslætlaug. Humlebæk Bibliotek
naturkvalitet 2010 Naturkvalitet i Byrummet – LINABY. 26. oktober. KU-LIFE. Dansk Landskabsøkologisk Forening 18. Årsseminaret
naturpleje 2010 Wild plants in nature – Wild plants for food. Pros et Cons. ”Wildly Healthy – Natural Foods”. Workshop 28. sept. 2010. Skovskolen Nødebo.
naturpleje 2010 Optimal naturpleje på ekstensive arealer. Temadag om naturpleje. Hegedalgaard, Glesborg. Oplæg i felten. 3. september
naturpleje 2010 Shortcut strategies to improve plant species richness after years of intensive management in moist grassland. EGF 2010 Poster. Nielsen, A.L. & Hald, A.B. 31. aug-2. sept.
havebrug 2010 Træer – plusser og minusser - i parcelhushaven. Hareskoby Medborgerforening 17. marts.
naturpleje 2010 Hydrologi. Terrestriske vådområder i lyset af Vand- og Naturplaner. DN Stjernenetværkstræf 5-6. marts. Vejle.
naturpleje 2010 Klimarigtigt kød. Kodriverne i Helsingør Årsmøde 2. marts.
naturpleje 2010 Naturpleje i Kodriverlauget. Sørø Kodriverlaug Årsmøde 24. februar.
vældenge 2010 Naturgenopretning af vældenge – Partnerskabsprojekt. Lilleådalens Græsningslaug Årsmøde 23. februar.
naturkvalitet 2010 LINABY – Naturkvalitet. 12. febr. BLST. Følgegruppemøde. Foredrag.
Invasive arter - gyldenris 2010 Optimering af slåningstidspunkt for bekæmpelse af invasiv gyldenris. CIS workshop. Invasive arter i praksis: Forebyggelse, begrænsning og bekæmpelse. 25. januar. KU Life.
naturpleje 2009

Hvorfor prioritere natur? 

Radikal Venstre møde ’Furesø – Hvordan grøn? Værløse den 16. september.
eng 2009 Ha' det sjovt
med naturpleje.
Inspirationsaften - Sorø Kodriverlaug.        25. marts 2009.
eng 2009

Partnerskabsprojektet.

Lilleådalens Græsningslaug’s generalforsamling 9. marts
eng 2009

Afgræsning – flora og naturforvaltning af en almindelig eng.

Dalum Landbrugsskole, Natur og Miljø Linjen. 21. januar.
eng 2008 Fremtiden for Tryggevælde Ådal - blomstrende enge eller dyner af døde græsblade? Lodsejermøde St. Tårnby. Stevns Kommune. 26. november 2008
eng 2008 Naturpleje med græssende dyr - muligheder og problemer samt kombination med andre metoder Græsningsseminar. Naturcenter Herstedhøje, By- og Landskabsstyrelsen, 25. juni, 2008.
grøftekanter 2008 Grøn vedeligehold af grøfter - rig flora. Kommunenetværksmøde Drift. Vejcenter Nordjylland, 2. juni 2008.
eng 2008 Hvordan fremmer vi naturindholdet på en almindelig eng? Danmarks Naturfredningsforenings kogræsser-træf. Vestamager Naturcenter. 24. maj 2008.
eng 2008 For meget vand i ådalen. Hydrologiske forhold og hvordan tilgodeses naturen i engene bedst muligt. Stevns Kommune. Hårlev Rådhus, 24. april 2008.
eng 2008 Afgræsning og pleje af de alt for våde enge i Tryggevælde Ådal. Årsmøde. Foreningen Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse. Hårlev. 31. marts, 2008.
eng 2008 Biodiversitet på vedvarende græsarealer. Natur - produktion interaktion. ERFA-møde for landsdækkende gruppe for økologiske studeproducenter. Oremandsgaard. 11. marts, 2008.
eng 2008 Hydrologi set ud fra terrestriske vådområder ATV Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening. Vingsted. Workshop 1. Kobling af grundvand/overfladevands interaktioner og natur, 4. marts 2008
eng 2008 Regeneration af engvegetation Dansk botanisk forening, 21. februar 2008
grøftekanter 2008 Smukkere vejkanter - Roskilde Kommune Oplæg Roskilde Kommune, Park og Vej, 14. januar 2008
landbrug   2008 Erfaringer med vedligeholdelse af natur på våd og tør bund DN Sorø, 10. januar 2008
grøftekanter 2007 Grøftekanters forvaltning - slåningstidspunkt og botanisk udvikling. Vejforum 2007,  6. december på Nyborg Strand.
landbrug   2007 Naturplaner for naturvenlige lodsejere DN Fredensborg, Årsmøde 27. november 2007
grøftekanter 2007 Smukkere veje uden meromkostning. DN Naturgruppe i Roskilde 22. november.
pollen 2007 Sammenhæng mellem naturforvaltning og pollenproduktion? DMU ATMI's Videndelingsfrokostforedragsforum. 23. april 2007
invasive arter 2007 Forsøg til kontrol af havearter af gyldenris - sildig og kanadisk gyldenris (Solidago gigantea/S. canadensis). Seminar: Invasive arter og dbekæmpelse. Skov- og Landskab, Københavns Universitet, 22. marts 2007
grøftekanter 2007 Grøftekanter - forvaltning og slåningsstrategi. Danmarks Naturfredningforenings NaturFagligtUdvalg's møde 14. marts 2007

eng

2006

Voer Enge - en tilgroet naturperle?

Temadag - Naturplan for et habitatområde. Voer den 30. oktober 2006

landbrug  

2006

Naturplaner & Bonden som naturforvalter

Foredrag. En ny tids bonde. Familie-Kursus. Baaring Højskole, 7. juli 2006.

landbrug  

2006

Græsningsselskaber for naturglade bymennesker

Foredrag. Byøkologisk Forum, Randers, 8. maj, 2006

landbrug  

2006

Græsningsselskaber - kokultur og naturglade bymennesker.

Oplæg i demoprojekt for græsningsselskaber, 27. marts 2006.

landbrug  

2006

Græsnings- og høslætforvaltning af græsland

Foredrag på kurset "Naturplaner i landbruget - Diplomuddannelse. Modul 2. Naturplaner og landskabspleje", Kalø Vildtforvaltningsskole, 6. februar 2006.

landbrug  

2006

Naturplaner - hvorfor?

Oplæg til producentforeningen til Øllingegaard's Økologiske mejeri. Kundby 2. februar 2006.

landbrug  

2006

Forvaltning af naturen - Eksperimentel og holistisk økologi.

Foredrag DMU-VIBI Kalø 9. januar 2006.

eng

2005

Kulturspor i vådområder – konflikter og samspil mellem natur og kultur

HisKIS-Konference: Natur, kultur og forvaltning – historiske kort i praksis. Roskilde den 26.-27. maj 2005

eng

2005

Altid naturpleje og -genopretning ved ekstensiv afgræsning?

Dansk Botanisk Forening, Fyns Afdeling. 10. februar.

landbrug  

2005

Kulturlandskabet og dets natur i landdistriktssammenhæng. - Kan lodsejere tjene penge på at understøtte en mangfoldig natur ?

Nordiska Kulturlandskabsförbundets workshop ’Kulturlandskabet som Ressource’. Rosenfeldt Gods Vordingborg, 9. februar 2005

vejkanter

2005

Pleje af vejkanter

Naturgruppen Helsingør Kommune, Park- og Vejafdelingen, Espergærde 29. september 2005

vådeng

2005

Kulturspor i vådområder - konflikter og samspil mellem natur og kultur.

HisKis-konference: Natur, kultur og forvaltning - historiske kort i praksis. Roskilde den 26.-27. maj.

eng 2004

Landmanden og naturen - Landbrugets påvirkning af naturen

Landmandsgruppens Gudri Huldgaard kursus 27.-28. maj 2004.

eng 2004

Naturmæssig optimering af plejen – Altid ekstensiv afgræsning? Se præsentation (fra DN's hjemmeside).

DN Naturplejeseminar, lørdag den 3.- søndag den 4. april 2004.
eng 2004

Græsning og naturindhold - Naturpleje med dyr.

Undervisning  i Miljø- og Naturvenlige driftsformer på Natur og Miljølinjen, Dalum Landbrugsskole, 21. januar 2004.

landbrug  

2004

Landmanden og naturen - Karakteristik af landmandens arealer

Landmandsgruppens Gudri Huldgaard kursus 27.-28. maj 2004.

landbrug  

2004

Landmanden og naturen - Naturplaner - hvad er det?

Landmandsgruppens Gudri Huldgaard kursus 27.-28. maj 2004.

landbrug  

2004

Landmanden og naturen - Natur og landbrugsareal i omdrift - forskelligt grundlag

Landmandsgruppens Gudri Huldgaard kursus 27.-28. maj 2004.

landbrug  

2004

Landmanden og naturen - Landbrugets påvirkning af naturen

Landmandsgruppens Gudri Huldgaard kursus 27.-28. maj 2004.

randzone

2004

Landmanden og naturen - Økologiske sammenhænge i marken i omdrift

Landmandsgruppens Gudri Huldgaard kursus 27.-28. maj 2004.

randzone

2004

Landmanden og naturen - Naturfremmende driftstiltag i markens randzone

Landmandsgruppens Gudri Huldgaard kursus 27.-28. maj 2004.

eng 2003

Naturpleje med dyr – hvorfor ?  

Undervisning på Natur og Miljølinjen, Dalum Landbrugsskole, 29. januar 2003.
eng 2003

Genopretning af enge med kulturpræg.

Foredrag for Danmarks Naturfrednings-forenings Naturplejenetværk,  25. oktober, DN Masnedøgade.
eng 2003

En økologisk botaniker-vinkel på forvaltning for engfugle.  

Foredrag på seminar om engfugle, 27. oktober. Vildtforvaltningsskolen, Kalø.
randzone 2003

Forvaltning af markkanter  – betydning for jagt og betingelser for natureffekter.

Undervisning faget Natur- og Vildtpleje, Vildtforvaltningsskolen. 13. oktober.
randzone 2003

Forvaltning af markers randzoner  – betingelser for natureffekter.

Diplomuddannelsen i Naturplaner i Danmark 2003, Landbrugets Rådgivningscenter, 11. november.
randzone 2002

Naturvenlig forvaltning af markers randzoner – effekter og betingelser.

Diplomuddannelsen i Naturplaner i Danmark, Landbrugets Rådgivningscenter, 12. nov.
økologisk landbrug 2002

Økologisk jordbrug og biodiversitet – den botaniske variation i mark og eng. Forelæsningsmateriale på www.kursus.kvl.dk/ioj.

Forelæsning i faget ”Introduktion til økologisk jordbrug”, KVL. April.
eng 2001

Indikatorer for botanisk naturkvalitet på lavbundsarealer i landbrugsmæssig drift: Phytometer og in situ variable.

Seminarrække, Økologisk Botanik, KU. Marts.
eng 2001

Genopretning af ferske enge – potentielle naturindikatorer.

Græsningsseminar ”Græsning som drift og pleje af naturområder”, Oktober 2001, Helnæs, Fyn.
landbrug 2001

Scenarier – landbrug år 2020. Natur og landskabsmæssige konsekvenser.

Workshop om eutrofiering af naturen, Naturrådet, Juni.
landbrug 2001

Husdyr i Danmark – hvor stor belastning kan miljøet tåle?  Naturvinkel.  

DNLK Ebeltoft- Rønde Fyraftensmøde, Oktober, Fuglsøcenteret Knebel.
landbrug 2001

Natur og Landbrug – Eutrofiering, Tålegrænser, Påvirkning. Arealforvaltning og landbrugets påvirkning af miljøet.

Bygholm 4. dec. 2001. Diplomuddannelse ved Landbrugets Rådgivningscenter.
bræmmer 2000

Naturen i vandløbsbræmmer  - naboarealer i omdrift eller som vedvarende græs.

Koordineringsmøde lavbundsgræsning. Molslaboratoriet.
landbrug 2000

Naturen og konventionelt landbrug.

RUC-seminar om Naturen og Landbruget.
landbrug 2000

Generelle naturmæssige konsekvenser af kvælstof.

ALMA Odense.
vådeng 2000

Våde enge - Hvilken natur?

Det Økologiske Råd og Center for Økologi og Miljø, KVL. Seminar om vandmiljøplanens våde enge.
landbrug 1999

Status over samspillet mellem natur, landskab og landbrug. Samspil - modspil. Fremtidig samspil ?  -  Natur og Landbrug.  

Naturrådets 1. årskonference, København.
landbrug 1999

Samspil mellem natur og landbrug. 

Naturhistorisk Forening for Bornholm.
landbrug 1999

Agerlandets natur med pesticidvinkel -Belyst ved projektresultater.  

Fagligt møde Miljøstyrelsens Pesticid kontor.
landbrug 1999

Samspillet mellem naturen og landbruget. Botaniske interesser i naturforvaltningen.

KVL Naturforvaltning.
vådeng 1999

Vandmiljøplan II. Naturperspektiv - Danmark, dejligst vang og vænge - våde enge inden længe.

Fagligt Forum, Skov- og Naturstyrelsen.
vådeng 1999

Botaniske konsekvenser af VMPII.

ARLAS-møde.
vådeng 1999

Vandmiljøplan II's nye vådområder - Våde enge eller hvad?    

Dansk Botanisk Forening. KU.
landbrug 1998

Bæredygtighed og natur - Bæredygtige strategier i landbruget - en metodestudie.

Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomisk Institut/KVL, seminar. København.
vådeng 1998

Vandmiljøplan II. Naturperspektiv - Landskabspleje.

Forskningscenter for Skov og Landskab Seminar. Odense.
landbrug 1997

Landbrugets indvirkning på naturen og kulturlandskabet - Bæredygtigt landbrug.

ALMA årsmøde. Roskilde.
eng 1996

Naturgenopretning med Gelså som eksempel.

Roskilde Universitets Center. Øko-Tek-Kursus i biologi og Økologi.
golf 1996

Natur på golfbane arealer ?

Dansk GolfUnoin’s Baneudvalgs Årsmøde. Haderslev.
eng 1995

Naturgenopretning / terrestrisk natur – Gelså.

Københavns Universitet, Institut for Økologisk Botanik, seminar.
eng 1995

Naturgenopretning - vandløb, vandhuller og søer. Effekter på flora i det omgivende land / Terrestrisk natur.

Ferskvandscenter kursus, Silkeborg.
landbrug 1995

Biodiversitet - naturkvalitet - Strategisk Miljøplanlægning. 

DMU seminar. København
eng 1994

Lavbundsnatur - naturlighed - kulturlighed. Muligheder, begrænsninger og afvejninger - Natur og produktion på lavbundsjord.

Kursusinstitution Koldkærgård Landboskole.
brak 1993

Brak og botanik - Braklægning (=nedsat produktion) og natur.

DMU Seminar, Sostrup Slot.
landbrug 1993

Strategies for agricultural landscape monitoring. Flora and fauna.

DMU, Roskilde.
landbrug 1991

Naturhensyn i agerlandet - herunder sprøjtefri randzoner.

Fællesmøde Danmarks Naturfredningsforening og Landbruget, Tølløse.
randzone 1990

Sprøjtefri randzoner og det vilde dyre- og planteliv - Danmark dejligst - rigtig længe.

Danmarks Naturfredningsforenings Vilvorde Havebrugshøjskole. Kursus.
randzone 1989

Sprøjtefri randzoner, resultater og naturforvaltningsaspekter.

Fællesmøde Friluftsrådet og Landboforeninger i Hovedstadsområdet.
landbrug 1988

Nedsættelse af forbruget af sprøjtemidler for at forbedre levevilkårene for de vilde planter og dyr i agerlandet - herunder fuglene ? -  Optimal styring og kontrol af planteproduktion. Et redskab til nedsættelse af forbruget af sprøjtemidler og handelsgødning.  

Dalum Landbrugsskole. Kursus.
landbrug 1988

Baggrund for debatten om landbrugets brug af pesticider - Optimal styring og kontrol af planteproduktion. Et redskab til nedsættelse af forbruget af sprøjtemidler og handelsgødning.

Dalum Landbrugsskole. Kursus.
landbrug 1987

Pesticider, forbrug og økologiske effekter.

AK66 årsmøde. Center for Jordøkologi.
landbrug 1986

Effekten af herbicider i kulturlandskabet - Integreret plantebeskyttelse.

Tune Landbrugsskole. Kursus
randzone 1986 Pesticidfri beskyttelseszoner mellem dyrkede og udyrkede arealer. Baggrund og ide . Dansk Selskab for Miljøkemi, Temadag København.
randzone 1986

Betydning af sprøjtefri soner.

Nordisk Økotoksikologisk Seminar. Helsingør