Forside         Opgavetyper          Profiler        Opgaver       Artikler         Kontakt      Links

 

 

Eksempler på populærvidenskabelige foredrag og oplæg 

ved naturkonsulent Lisbeth Nielsen

Emne

År

Oplæg

Sted

naturpleje 2013 Nature management - examples with different calttel breeds Løgstør besøg af bevaringsgruppe oprindelige husdyrracer.
naturpleje 2012 Markedsføring af naturplejekød Herning Gymnasium, 27. april
naturpleje 2012 Synergi mellem gamle danske husdyrracer og naturpleje Workshop om gamle danske husdyrracer, 28. marts
naturpleje 2011 Plejeplaner - hvordan kan de bruges? Belyst ud fra konkrete planer. Seminar: Hvordan lykkes naturpleje med græssende dyr i praksis? LandboMidtØst, Søften, Hinnerup.27. oktober 2011.
naturpleje 2011 Management of semi-natural grassland in Denmark - political instruments and possible improvements NJF Seminar No. 436 Biodiversity in agriculture, Ulvik, Norge, 24-26. maj, 2011. Oplæg udarbejdet i samarbejde med A.B. Hald og R.M. Buttenschøn
naturpleje 2011

Biomassse til øko-biogas: Natur og vildt

Kontaktmøde for BioM aktører, LMO, 19. januar
naturpleje 2010 Shortcut strategies to improve plant species richness after years of intensive management in moist grassland. EGF 2010 Poster. Nielsen, A.L. & Hald, A.B. 31. aug-2. sept.
naturkvalitet 2010 Påvirkning af naturkvalitet ved energi-udnyttelse af græs fra marginale områder BioM møde i KASK-regi, 25. februar

naturpleje

2009

Energiudnyttelse af græs fra ekstensive arealer. Seminar: Optimering af råvarer til biogas, Forskningscenter Foulum, 29. januar 2008.

naturpleje

2008

Kød, mælk og ost fra gamle nordiske husdyrracer opvokset på naturarealer Kontaktmøde for deltagere i Ny Nordisk Mad projekter, Loka Brunn, Sverige, 16. oktober 2008

naturpleje

2008

Udnyttelse af gamle racer i naturplejen og mulige nye produkter/afsætning Nordisk Seminarium: Kulturarv i mångfald - naturbeten ock gamle lantracer, Ålands Naturbruksskola 24. september 2008

naturpleje

2008

Naturdokumentation - hvordan? Netværksworkshop om kvalitetsfødevarer fra gamle nordiske husdyrracer i naturplejen, Noma, København, 5. juni 2008

naturpleje

2008

Status på stude og naturpleje Temadag for udvikling af den danske studeproduktion, Barritskov, 6. februar 2008

naturpleje

2007

Grønne regnskaber og natur på bedriften Vejlby Landbrugsskole, 12. marts 2007
naturpleje 2006 Naturen på vedvarende græsarealer og i småbiotoper - hvor er der størst effekt af landbrugsmæssige hensyn? Temadag om grønt regnskab på LandboCenter Randers-Viborg, 30. november 2006

eng

2006

Naturtyper, naturplaner og naturgenopretning

Deltidsudvalget, Familielandbruget Gammel Viborg Amt, 24. november 2006

eng

2006

Naturmæssige hensyn ved græsning af ådal

Møde på LandboCenter Randers-Viborg, 12. april 2006

eng

2006

Samspil mellem drift og natur på engene

Møde om græsningsselskaber, Vinderslev Skole, 5. april 2006

naturpleje

2006

Natur og landbrug - bæredygtige koncepter

Foulum, 31. maj 2006.

naturpleje

2006

Fra landbrug til natur

Foulum, 27. marts 2006.

naturpleje

2005

Management of grassland in Denmark - research, strategies and ressources

Seminar: Relevant grazing behaviour when managing the biodiversity of semi natural grasslands, Oulu, Finland, 10. november 2005.

eng 2004

Afgræsning, planteproduktion, selektivitet m.v. Hvordan forholder vi os? Se præsentation (fra DN's hjemmeside).

DN Naturplejeseminar, lørdag den 3.- søndag den 4. april 2004.
eng 2003

Pleje af ekstensive græsningsarealer – praktiske anvisninger på pleje

Møde for konsulenter i pilotprojekt om naturplaner, Skejby, 30. oktober 2003.
eng 2003

Vedvarende græsarealer, der afgræsses af ammekvæg – betydning af artssammensætning

Møde for værter på studielandbrug med ammekvæg, Skejby, 8. april 2003
eng 2003

Fra kultureng til natureng – et samspil af mange faktorer

Seminar ”Arealanvendelse – jordbrugeren som landskabsforvalter”, KVL, 30. januar 2003.
eng 2002

Græsning og stofkredsløb

Seminar ”Græsning som naturnær driftsform i skov, på overdrev, hede og eng” Molslaboratoriet, 19. september 2002
eng 2002

En multidisciplinær undersøgelse af ferske enge med ekstensiv landbrugsdrift

Temamøde: ”Ferske enge – ekstensiv landbrugsproduktion, natur og miljø”, DJF Foulum, 12. marts 2002
eng 2002

Planteproduktion og fødevalg

Temamøde: ”Ferske enge – ekstensiv landbrugsproduktion, natur og miljø”, DJF Foulum, 12. marts 2002
eng 2001

Husdyrenes behov i forhold til målet for driften

Græsningsseminar ”Græsning som drift og pleje af naturområder”, oktober 2001, Helnæs, Fyn.
eng 2001

Natur og landbrug på engarealer

Konference ”Grænser i landskabet”, DJF Foulum, 30. august 2001
eng 1998

Drift og pleje af våde enge. Engens foderkvalitet og bæreevne.

Seminar om landskabspleje, afholdt af Forskningscentret for Skov og Landskab, Odense, 5. november 1998.