Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

 

Undervisningsmateriale udarbejdet i projektet "Elever gir naturen et pift":

    Introduktion (pdf)

    Naturhandleplan (pdf)

-            - Aktivitetskort (pdf)

-            - Botaniske hotspots (pdf)

       - Lærerark naturhandleplan (pdf)

       - Dyr fundet på Klostermarken (Word)

    Driftsform og driftshistorie (Word)

-            - Lærerark driftsform og driftshistorie (pdf)

    Alternative muligheder for driftshåndtering (Word)

-           - Lærerark alternative muligheder for driftshåndtering (pdf)

    Afprøvning af nye naturplejestrategier på Klostermarken (Word)

·           - Lærerark nye naturplejestrategier (pdf)

·               - Kort over plejefelter på KM og fil med info på ppt-form

·           - Fotoflora – Plantearter fundet i forsøgsfelter (pdf)

·           - Fotoflora – Supplerende arter overdrev, hede og mose, herunder arter til  etableringsfelter (pdf)      

·           - Arts scorer - tabel (pdf)

·           - Skema til plantebeskrivelse i felter  (Word)

-           - Skema til udbyttebestemmelse i felter  (Word)

·           - Fil til plantearter i felter (Excel)

      - Fil til udbytte i felter  (Excel)

-          Invasiv art - Lupin  (Word)

      - Lærerark invasive arter - lupin (pdf)

-          Problem art i øvrigt - Gyvel  (Word)

             - Lærerark problemarter - gyvel (pdf)

     Biotoper på Klostermarken – artslister – se fotoflora under strategier (Excel)

     Leslåning - ark om lebrug og sikkerhed (pdf)

     Hede ved Oldtidshøjene ved Bruunshåb – aktiviteter for elever (pdf)