Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

Elever gir naturen et pift og får nye kompetencer - på Klostermarken i Viborg

Projektperiode

1/3 2015 – 31/12 2015

Formål

 

At udvikle udeskoleaktiviteter gennem børnenes bidrag til højere naturkvalitet i et bynært område, Klostermarken ved Viborg. Børnene opnår kendskab til naturplejen og får herved mere praksis i undervisningen og medejerskab til den lokale natur.

Fokusområder

 

       Udvikle lokalt tilpasset undervisningsmateriale

       Formidling af nye naturplejeaktiviteter i lokalområdet, herunder høst af biomasse til bioenergi

       Bidrage til drejebog for naturpleje på Klostermarken

       Øge forståelse for hvordan den lysåbne natur på Klostermarken får det bedre

       Udvikle samarbejdet mellem folkeskoler, naturskole, skoleklubber, lokal beboerforening, kommune, lodsejer og landmænd med aktiviteter på arealet

Beskrivelse af aktiviteter

Supplerende aktiviteter i "naturen øst for paradis"

        Finde plantearter på forskellige arealtyper og tjekke deres naturkvalitetsscore

        Finde eksempler på plus og minusarter

        Finde botaniske hotspots

        Naturhandleplaner for bedre naturkvalitet

        Lære om betydningen af slæt og afgræsning

        Næringsstoffjernelse fra arealerne med slæt

        Beregning af biogas fra biomasse fra naturarealer

        Særlige produkter fra græssende dyr - "salg"

         Hvordan undgår man tilgroning af Klostermarken

        Praktiske aktiviteter med slåning med le

        Fjernelse af vedplanteopvækst, gyvel m.v.

Opgavetype

Grønt partnerskabsprojekt hjemtaget af Initiativgruppen Houlkær i samarbejde med Houlkærskolen Overlund Skole, Møllehøjskolen, Klub Toften, Klub Gården, Klub Kværnen, Naturskolen Ved Hald, Naturstyrelsen Kronjylland og Viborg Kommune med konsulentbistand fra NatLan