Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

 

Faktablade vedrørende Vinderslev og Mausing Møllebæk græsningsselskab:

 

  Vinderslev og Mausing Møllebæk Græsningsselskab - naturmoniteringer (pdf)

  Lyse-siv og mose-bunke kan være problemarter - afprøvning af afpudsning på engarealer ved Mausing Mølle (pdf)

  Ringning af bævreasp (pdf)

   Vedtægter for Vinderslev og Mausing Møllebæk græsningsselskab

 

Pjece:

  Deltidslandmænd som naturplejere - Vinderslev og Mausing Møllebæk græsningsselskab (pdf, 4MB)

 

Supplerende informationer om organisering i mindre og større enheder:

  Mindre naturplejeforeninger - beskrevet i pjecen "Vil du gerne pleje natur" (pdf, 9MB)

   Større græsningsselskaber - beskrevet i artiklen " Græsningsselskab oprettet som selvstændig enhed med tilknytning til landboforening"