Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

Deltidslandmænd som naturplejer -  

Vinderslev og Mausing Møllebæk græsningsselskab

Projektperiode

1/8 2004 – 31/7 2006

Formål

At vise hvorledes:

  • mange små eng parceller kan drives samlet og mere effektivt i et græsningsselskab af deltidslandmænd

  • hvorledes driften tilpasses de lokale naturforhold

  • økonomien kan forbedres ved salg af kød direkte til forbrugerne

Fokusområder

Samdrift af mange små eng parceller med henblik på at gøre driften af hele området mere rationel.

Deltidslandmænd fokuserer ofte på naturskønne områder, og det vurderes hvorledes driften kan fremme en alsidig flora

Moniteringsskemaer og informationsmateriale om engens planter til landmandens vurdering af om driften fremmer en ønsket natureffekt

Beskrivelse af aktiviteter ses her

Planteregistreringer og sammenligning af effekten af heste og kvæg på afgræsningen. Desuden udlægges demonstrationsfelter henholdsvis med og uden afpudsning. Der afholdes rundvisninger og informationsmøder i løbet af projektperioden. Der udarbejdes informationsmateriale m.v.

Græsningsselskabs type

Arealer fra 12 lodsejere lejes af én deltidslandmand, der videreformidler græsningsrettigheder til de øvrige i græsningsselskabet. Alt i alt afgræsses eng parcellerne af kvæg fra tre landbrug og heste fra en rideskole.