Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver       Artikler         Kontakt

Genetablering af natur med får, heste, kvier og køer

Projektperiode

1/1 2004 – 31/12 2005

Formål

At demonstrere hvordan en samgræsningsplan med ”mobil afgræsning” af får, heste, kvier og køer kan gennemføres, så tilvoksede enge kan genetableres og gøres tilgængelige – det vil sige demonstrere en før – efter situation.

Fokusområder

Det beskrives hvordan før situationen med en høj andel af lyse-siv og mose-bunke ønskes ændret til bedre afgræsningsgræs og bedre forhold for flora og fauna.

Beskrivelse af aktiviteter ses her

Specielle demonstrationsfelter har været plejet på arealerne fra og med 1997 med ubenyttet og to årlige slæt – plantebestanden i disse felter følges til sammenligning med de afgræssede felter. Der udarbejdes artikler til dagspressen, og der er  fremvisning af driftens påvirkning af arealerne.

Græsningsselskabs type

Deltidslandmænd med forskelligt dyrehold samarbejder om plejen af arealer fra én stor lodsejer