Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver       Artikler         Kontakt

Græsningsselskab som naturplejenetværk mellem 

landmænd, lodsejere og byboere

Projektperiode

15/8 2004 - 14/8 2006

Formål

At fremme motivationen til at danne græsningsselskaber som naturplejenetværk mellem landmænd med egnede dyr, lodsejere med naturarealer, der skal plejes og byboere uden jord.

At styrke drivkraften i dette natursamarbejde ved at visualisere samarbejdsmæssige og naturmæssige aktiviteter og udarbejde rådgivnings-/informationsmateriale

Fokusområder

At bidrage med beskrivelser og eksempler på:

  • hvordan der opstilles konkrete naturmål for plejearbejdet

  • hvordan man skal håndtere arealerne for at nå målene

  • hvordan naturplejeforeningens medlemmer kan følge naturens udvikling

  • muligheder for at formidle plejeresultater og konceptet naturplejenetværk

Beskrivelse af aktiviteter ses her

Naturpotentialet på arealerne beskrives og en målrettet plejeindsats udarbejdes ud fra den givne situation. Der opstilles naturmål på kort og langt sigt, og der udarbejdes en strategi for hvorledes medlemmerne kan følge arealernes tilstand. Artikler til dagspressen, hjemmeside mv.  Offentlige demonstrations- og informationsmøder.

Græsningsselskabs type

Tre naturplejeforeninger (Hjortespring Naturplejeforening, Værløse Naturplejeforening - Koklapperne og Slotsmosens Kogræsserselskab), se nærmere beskrivele af foreninger under links.