Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver       Artikler         Kontakt

Aktiviteter  i græsningsselskab som naturplejenetværk:

Slotsmosens Kogræsserselskab Slangerup

     Beskrivelse af arealer og aktiviteter i Slangerup (pdf) 

     Kort over de forskellige afdelinger i Slotsmosen (pdf)

     Naturpleje - Fotodemo 2004 (pdf)

     Naturpleje - Forsøg med periodevis frahegning og slåning af lyse-siv samt vurdering ved årets afslutning (pdf)

     Vintertavle i Slotsmosen (pdf)

Værløse Naturplejeforening - Koklapperne

     Beskrivelse af arealer og aktiviteter i Værløse (pdf)

     Naturpleje - Forsøg med periodevis frahegning (pdf)

     Naturpleje - Forsøg med slåning af mose-bunke og agertidsel samt etablering af skjaller (pdf)

     Naturpleje - Forsøg med slåning af mose-bunke og agertidsel - vurdering ved årets slutning (pdf)

     Vintertavle hos Koklapperne (pdf)

    Naturtjek 2014 (pdf)

Hjortespring Naturplejeforening Hjortespringkilen Herlev

     Beskrivelse af arealer og aktiviteter i Hjortespring (pdf)

     Naturpleje - Forsøg  med etablering af skjaller (pdf)

     Naturpleje - Forsøg med periodevis frahegning (pdf)

     Vintertavle i Hjortespring (pdf)

     Naturtjek 2014(pdf)

     Naturtjek 2015 (pdf)

     Naturtjek 2016 (pdf)

Fælles for græsningsselskaberne

     Hvorfor dette projekt - Indlæg af Bjarne Rosendal Jensen (formand for Hjortespring Naturplejeforening) (pdf)

     Ko-kultur og naturglade bymennesker - en temaaften (pdf)

     Pjece: Vil du gerne pleje natur? (pdf, 9 MB)