Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver       Artikler         Kontakt

 

     Posters biodiversitetssymposiet 2019:

 

     Artikel i Urt: Fremme af botanisk naturkvalitet med isåning af lokalt indsamlet hø eller frø, maj 2018

     Artikel i Økologi & Erheverv: Kalium øger opsamling af N og P i ådalen, marts 2018

     Artikel i Økologi & Erhverv: Ådale kan levere næringsstoffer og energi, marts 2018

     Slutrapport: Høst af engbiomasse - naturforbedring, næringsstofopsamling og bioenergi, januar 2018

     Slutrapport bilag 1, bilag 2 og bilag 3

    

     Høringssvar til bekendtgørelse og vejledning for minivådområdeordningen 2019, juni 2018

    

     Poster biodiversitetssymposiet 2017: Lokalt indsamlet engplejehø og frø som aktiv for engarters spredning

     Poster abstract til biodiversitetssymposiet 2017

     Sammenfatning af parceldata fra 2010-2016 (pdf) - produktion, næringsstoffer, botanisk naturkvalitet

    Kort opsummering af status for 2015 (pdf)

     Status for aktiviteter 2015(pdf)