Forside      Opgavetyper        Profiler        Opgaver      Artikler         Kontakt

Naturforbedringer og landmandsnetværk gennem mælke- og studeproduktion

Projektperiode

1/9 2004 - 31/8 2006

Formål

At udarbejde naturplaner med udgangspunkt i kvægets betydning for naturen på bedrifter med mælkeproduktion tilknyttet samme mejeri. Der stiles mod at udbrede ideer og erfaringer med naturfremmende hensyn gennem et produktionsnetværk, hvor deltagerne har fælles rammer at arbejde under med hensyn til en række af de produktionsmæssige forhold.

Fokusområder

  • Der fokuseres på kvægets betydning for naturen på bedrifterne

  • Planerne inddrager malkekvægsbesætningen både som kvie, ko og som tyrekalv med hver deres muligheder og begrænsninger for at fremme naturen

  • Anvendelse af målarter - udvalgte plantearter - til at vurdere fremdrift for naturen som opfølgning af en naturplan

Beskrivelse af aktiviteter ses her

Animation af fleksibel markkantforvaltning:

- økologisk (pdf)

- konventionel (pdf)

 

Biologiske registreringer af naturgrundlaget til brug for en prioritering og målretning af indsatsen. Der identificeres nogle plus og evt. minusarter, som landmanden kan bruge som målarter for sin pleje. Der udarbejdes informationsmateriale til brug ved markvandringer og der udarbejdes materiale til mejeriets hjemmeside. Der afholdes to demonstrationsdage i 2005 og fire i 2006. Der afholdes temadag i producentforeningen.

Bedriftstyper og antal naturplaner i projektet

Der udarbejdes 10 naturplaner for bedrifter med malkekvæg.