Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

Naturpleje med dyr fra malkekvægbesætning - Højvang Økologi som case

Projektperiode

Påbegyndt maj 2015

Formål

 

At belyse natureffekt og udvikle muligheder for at ikke mælkeydende dyr fra økologiske malkekvægbesætninger kan udføre naturpleje, så f.eks. kvier, stude, goldkøer og slagtekøer til opfedning kan benyttes til forskellige naturplejeopgaver.

Fokusområder

 

Fremme god naturpleje og samarbejde omkring naturpleje ved:

  • Dokumentation af dyreholdets naturplejeeffekt - hvilke naturpleje opgaver kan de klare?
  • Kommunikation med kommuner og Naturstyrelse vedr. arealer og plejeaftaler
  • Udarbejde tilbud til offentlige og private lodsejere, som har naturarealer med plejebehov, om at udarbejde lokalt tilpasset naturhandleplan og gennemføre en målrettet plejeindsats
  • Input til relevante regeljusteringer vedr. tilskud og kontrol for naturpleje til fremme af god naturpleje
  • Søge arealer af passende størrelser til naturpleje inden for en rimelig afstand af ejendommen
  • Beskrive naturinfo som merværdi til kødet i salgsøjemed

·        

Beskrivelse af aktiviteter ses her

 

Projektet

 

Projektet ”Naturpleje med malkekvægsbesætning – Højvang Økologi som case” indgår i projektet Det samfundsnyttige Landbrug, med projektledelse i Økologisk Landsforening og støtte fra Villum Fonden. Natur & Landbrug ApS bidrager til naturdelen.

I Danmark er der ca. 50.000 økologiske malkekøer, hvilket åbner for et stort naturplejepotentiale for det relaterede dyrehold og et tilsvarende øget udbud af økologisk oksekød med naturpleje som bonus.