Forside      Opgavetyper        Profiler         Opgaver      Artikler         Kontakt

Vildtforvaltning i forbindelse med biomassehøst i ådal

    Projektperiode

Starte forår 2012 og afslutte december 2014

    Formål

 

Projektet  afprøver og udvikler vildtforvaltningstiltag i forbindelse med høst af biomasse af naturligt forekommende vegetation i en ådal. Ved høst af biomasse fjernes næringsstoffer, og der opnås pleje af flere lysåbne arealer, bedre friluftsliv ved jagt samt bedre forhold for fuglefauna og flora – og naturligvis til glæde for de lokale beboeres friluftsliv.

    Fokusområder

At opnå et nært samarbejde mellem jægere, ornitologer m.v. og de lodsejere, der plejer arealerne

At naturpleje og vildtforvaltning sammentænkes, således at der opnås synergi i forvaltningen

At den viden, der sammenstilles i dette partnerskabsprojekt, også kan udnyttes i andre ådale

 

Beskrivelse af aktiviteter ses her

Vildtforvaltningshensyn afprøves i forbindelse med storskala høst af biomasse i en ådal

Vi tager udgangspunkt i at vegetationstype (inkl. højde/vegetations tæthed) har betydning for, hvor vildtet yngler og deres risiko for at blive ofre for slåmaskinerne

Vi gennemfører forskellig småskala vegetationspleje med henblik på at afprøve særlige refugium områder for vildtet samt at etablere lav vegetation for fugle i efteråret

Vi afprøver forskellige metoder til at reducere antallet af høstdræbt vildt

Vi samarbejder på tværs af interesser (jægere, ornitologer, produktion) og formidler resultaterne

  Opgavetype

Projektet støttes af 15. Juni Fonden og indgår desuden i et Lokalt Grønt Partnerskabsprojekt. Det er et samarbejdsprojekt med deltagere fra Danmarks Jægerforbund, landboforeningen LMO, Viborg Kommune, frivillige lokale jægere, lokale ornitologer og landmænd. Natur & Landbrug ApS indgår i de faglige aktiviteter og koordinering.